head_banner
ما 130 مجموعه تجهیزات مختلف تولید و آزمایش مانند مراکز ماشینکاری CNC در مقیاس بزرگ داریم و نزدیک به 100 دارایی ثابت داریم.بیلیون.در حال حاضر 160 کارمند وجود دارد و استعدادهای فنی تحقیق و توسعه بیش از 30 درصد است.